Film în sat

Despre Islaz

Localitatea Islaz din Teleorman are o însemnătate aparte pentru istoria României.

Proclamaţia de la Islaz reprezintă programul adoptat pe 9 iunie 1848 de mişcarea revoluţionară din Ţara Românească după citirea documentului de către Ion Heliade Rădulescu. Pe 11 iunie, sub presiunea maselor, domnitorul Gheorghe Bibescu a fost nevoit să accepte termenii proclamaţiei şi să recunoască guvernul revoluţionar provizoriu.

Proclamaţia a fost citită în public de către Ion Heliade Rădulescu în localitatea Islaz, judeţul Romanaţi (în prezent judeţul Teleorman), un mic port pe fluviul Dunărea, care nu se afla sub controlul direct al turcilor.

Islazul a fost ales de Nicolae Bălcescu ca loc al declanşării revoluţiei din Ţara Românească pentru că, atât comandantul companiei de dorobanţi care avea sub pază portul şi frontier, cât şi şeful administraţiei erau de partea revoluţionarilor. Bălcescu justifică alegerea Islazului astfel: „La Islaz, cum nici prin gând nu i-ar trece lui Vodă Bibescu, vornicului Vilar sau agăi Manu, aşa ca să nu ne pună piedici”.

Proclamaţia de la Islaz a fost concepută ca act constituţional suprapunându-se, în bună măsură, Declaraţiei drepturilor omului şi ale cetăţeanului din 1789.

Citește textul Proclamației de la Islaz.