Film In Sat
Film In Sat Ediții Despre festival Implică-te și tu! Susține-ne! Presă Contact
GDPR

GDPR


FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE ASOCIAȚIA CUZIN TOMA „DACĂ EU POT, POȚI ȘI TU”

Asociația Cuzin Toma „Dacă eu pot, poți și tu”, cu sediul în București, Sector 2, Strada Salcâmilor 12, etaj 4, apt. 5, CIF 41271350, prelucrează anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră, în modul descris prin prezentul document și în conformitate cu reglementările aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la, Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „GDPR” și, împreună cu celelalte reglementări aplicabile, „Legislația aplicabilă”).

În continuare, vă informăm asupra modului cum se realizează prelucrarea anumitor date cu caracter personal ale dumneavoastră de către Asociația Cuzin Toma „Dacă eu pot, poți și tu” și vă acordați consimțământul pentru această prelucrare prin bifarea căsuței aferente la înregistrarea pe platforma online.

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal care ar putea fi prelucrate sunt:

  1. date de identificare (nume, prenume,);
  2. date de contact (adresa de email, număr de telefon);
  3. vocea, imaginea (de ex. înregistrări audio/video, poze).

Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost obținute de către Asociația Cuzin Toma „Dacă eu pot, poți și tu” cu respectarea prevederilor fie direct de la dumneavoastră.

2. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

2.1 Asociația Cuzin Toma „Dacă eu pot, poți și tu” va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scop de: inregistrare participare evenimente, reclamă, marketing si publicitate, inclusiv in scopul transmiterii de comunicări comerciale precum:

  1. transmiterea de informări/alerte/ newsletter,
  2. transmiterea de materiale educaționale sau orice alte materiale cu caracter științific,
  3. transmiterea de informări cu privire la organizarea de evenimente seminarii, conferințe, simpozioane,
  4. completarea chestionarelor de feedback și cercetare de piață ale Asociația Cuzin Toma „Dacă eu pot, poți și tu”.

3. Temeiurile prelucrării

Temeiul prelucrărilor pentru scopurile menționate la punctul 2.1. de mai sus este consimțământul dumneavoastră. In cazul in care refuzați să vă exprimați acest consimțământ, Asociația Cuzin Toma „Dacă eu pot, poți și tu” se va afla în imposibilitate de a realiza toate sau o parte din activitățile aferente scopurilor menționate la punctul 2.1. Dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment, în mod gratuit si fără nicio justificare. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

4. Perioada stocării datelor

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă Asociația Cuzin Toma „Dacă eu pot, poți și tu” va păstra datele dumneavoastră personale într-o formă care permite identificarea numai atât timp cât este necesar prin raportare la scopurile stabilite, în conformitate cu principiul minimizării.

5. Drepturile dumneavoastră, în calitate de persoană vizată

În legătură cu prelucrarea de către Asociația Cuzin Toma „Dacă eu pot, poți și tu” a datelor dumneavoastră cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (de ex. Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), dreptul de a retrage consimțământul.

Cu caracter general, drepturile menționate mai sus pot cunoaște limite în baza dreptului Uniunii Europene sau a dreptului intern, fiind condiționată exercitarea unora dintre ele de îndeplinirea anumitor condiții.

Pentru exercitarea oricărui drept de mai sus, inclusiv retragerea consimțământului acordat, veți putea trimite o cerere la adresa de e-mail: contact@filminsat.ro sau direct la sediul social Asociația Cuzin Toma „Dacă eu pot, poți și tu”.