Film în sat

Regulamentul festivalului

Accesul in zona festivalului se face astfel:

Accesul in zona festivalului se face astfel:

1. Marți, 01 august începând cu ora 1700 – zona Nucet

Participanții pot intra și ieși ori de câte ori doresc de pe teritoriul festivalului, cu condiția de a avea pe mână brățară de festival, intactă.

Orele de începere ale evenimentelor din cadrul Festivalului, precum și ordinea reprezentanților artiștilor pot fi modificate unilateral de către Organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

Toți participanții sunt supuși controlului corporal la intrarea în festival, în vederea asigurării condițiilor de siguranță necesare desfășurării evenimentului. Refuzul controlului corporal atrage interzicerea accesului în festival pentru orice
participant.

Obiectele ce pot fi aduse pe teritoriul festivalului:

 • Ghiozdan,
 • Aparate foto și video profesionale,
 • Medicamente.

Obiectele ce nu pot fi aduse pe teritoriul festivalului:

 • Droguri,
 • Cuțite și bricege,
 • Arme (indiferent dacă sunt sau nu deținute legal),
 • Explozibili, artificii, etc.
 • Alcool,
 • Biciclete, skate-uri, trotinete, hoverboards, segways, drone.


I. Organizatorul și evenimentul

Organizatorul
Asociația Cuzin Toma „Dacă eu pot, poți și tu”
CUI: 41271350

Evenimentul
Festival de artă „Film în sat” — 1–6 august 2023, zona Nucet, comuna Peștișani,
județul Gorj

II. Dispoziții generale

 1. Prezentul Regulament se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea
  evenimentului Festivalului de artă „Film în sat”, organizat de Asociația Cuzin Toma „Dacă eu pot, poți și tu” (în continuare denumit Organizator) în zona Nucet din comuna Peștișani, jud. Gorj.
 2. Regulamentul conține prevederile pe care fiecare participant al evenimentului
  trebuie să le respecte și obligațiile acestuia în relația cu Organizatorul și ceilalți
  participanți la Festival.
 3. Regulamentul poate fi găsit pe www.filminsat.ro și va fi afișat la intrarea în Festival.
 4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înștiințare în prealabil a Participantului. Orice modificare a prezentului
  Regulament va fi afișată pe site-ul evenimentului filminsat.ro precum și la
  intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare din
  momentul afișării.
 5. Prin rezervarea unei invitatii și prin accesul în Festival, Participantul declară
  că a citit, a înțeles și se obligă să respecte acest Regulament.

III. Acces eveniment

 1. Accesul la eveniment se realizeaza prin achizitionarea unei invitatii gratuite
  de pe site-urile https://filminsat.iabilet.ro/, https://filminsat.ro/ sau
  direct la intrarea in zona festivalului.
 2. Invitatiile pot fi obtinute exclusiv online, de pe site-ul https://filminsat.ro/.
 3. Minorii până la 12 ani împliniţi au acces in zona de desfasurare a festivalului, cu condiţia ca aceştia să fie însoţiţi de un părinte/titularul autorității părintești .
  IV.

IV. Participarea la eveniment

1. Accesul în festival

 1. Accesul se face astfel:
  Vineri – 03 iunie 2022, incepand cu orele 17.00 pana sambata, 04 iunie
  2022, ora 02.00 – in locatia „Nucet”;
  Sambata 04 iunie 2022, incepand cu ora 11.00 pana duminica 05
  iunie 2022, ora 02.00 – in locatia „Nucet”;
  Duminca 05 iunie 2022, incepand cu ora 14.00 si pana la ora 17.00,
  in locatia Camin Cultural Bradiceni;
 2. Toți participanții sunt verificați la intrare cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului, în scopul asigurării siguranței lor și a celorlalți participanți, precum și pentru buna desfășurare a Festivalului. În cazul în care un participant refuză verificarea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu îi permite accesul în Festival, pe răspunderea participantului.
 3. Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea în festival, în baza invitatiei gratuita valabila. Doar o brăţară intactă, purtată pe mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul Festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază ca necesar brățările, atât la intrarea în incinta Festivalului, cât şi pe tot perimetrul Festivalului. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii acesteia.
 4. Intrarea/ieșirea se face doar prin zonele special amenajate.
 5. Toti participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, în scopul verificării conformității biletului/biletului gratuit și validării acestuia.
 6. Dacă în urma verificărilor efectuate la intrare sau pe teritoriul Festivalului vor fi identificate obiecte care nu respectă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spaţiu din afara Festivalului (ex: mașină, spaţiul de cazare externă etc.) sau să le arunce la tomberoanele special amenajate pentru astfel de obiecte. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal.
 7. În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. Accesul în festival este interzis pentru orice persoană care are asupra sa arme, chiar dacă acestea sunt deținute legal. Identificarea acestora în teritoriul Festivalului implică evacuarea imediată a persoanei respective.
 8. Accesul în incinta festivalului al minorilor cu vârsta mai mică de 16 ani este permis numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un părinte sau persoană care exercită autoritatea părintească (tutore).

2. Desfășurarea evenimentului

 1. În momentul intrării în Festival, participantul ia la cunoştinţă acest Regulament, afișat în loc vizibil și și-l asumă în totalitate.
 2. Participanţii nu pot introduce în Festival produse aflate pe lista de bunuri interzise, iar nerespectarea acestei obligații poate duce la interzicerea accesului în Festival.
 3. Participarea la Festival se face pe proprie răspundere, participanții
  declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu
  afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice,
  efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă un risc, își asumă întreaga
  răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi sau le-ar putea produce prin
  participarea la eveniment.
 4. Organizatorul atrage atenția participanților că spectacolele pot include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptic.
 5. Este interzisă intrarea cu maşina în zona Festivalului fără un tichet de parcare eliberat de către Organizator
 6. Organizatorul va anunța în prealabil programul din cadrul Festivalului. Orarul poate suferi modificări din motive independente sau din voința Organizatorului, fără să fie obligatorie notificarea participanților și fără ca aceștia să poată solicita repararea unui eventual prejudiciu astfel suferit.
 7. Organizatorul pune în vederea participanţilor faptul că în condiţii de vreme extremă, ploi torenţiale, grindină, tunete, fulgere etc. există posibilitatea ca ieşirile din Festival să fie aglomerate, motiv pentru care aceştia trebuie să îşi păstreze calmul și să urmeze indicațiile echipelor de acces și Securitate. Vremea extremă poate determina ca maşinile din parcare să fie greu accesibile iar părăsirea parcărilor festivalului să sufere întârzieri. În toate aceste situaţii, participanţii trebuie să urmărească şi să respecte comunicările și instrucţiunile organizatorului sau ale reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență.

3. Reguli de conduită în cadrul festivalului

 1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi reglementările enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare niciun fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.
 2. Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare. În cazul în care o persoană va fi descoperită cu substanțe ilegale asupra sa, va fi scoasă în afara Festivalului imediat, iar brățară de acces va fi confiscată.
 3. Participanţii sunt obligaţi ca în incinta Locației, să respecte şi să nu distrugă mediul inconjurator.
 4. Pe perioada festivalului Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica online sau offline, pe diverse canale, şi de a le utiliza în campanii de promovare și prezentare ale festivalului, fără a recompensa în vreun fel participantul.
 5. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul Festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului și nu sunt realizate în scop comercial. De asemenea, participanții vor avea în vedere că pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, aplicație, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). În caz de nerespectarea a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/ să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.
 6. Este strict interzisă ridicarea de drone deasupra festivalului sau montarea de echipamente profesionale de filmat.
 7. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului, indiferent de mijloace, fie că sunt activități online sau offline în cadrul Festivalului.
 8. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

4. Securitate și prim ajutor

 1. În interiorul Locației, Organizatorul asigură securitatea și paza printr-un partener calificat şi acreditat să presteze aceste servicii. În timpul Festivalului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.
 2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară Festivalul.
 3. Pe teritoriul Festivalului există zone de prim ajutor semnalizate și indicate pe hartă, în care vor activa persoane calificate.

V. Garanții și responsabilități

 1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant, care deține un bilet valid.
 2. Datele de desfăşurare ale Festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator sau Festivalul poate fi anulat în caz de forţă majoră sau caz fortuit.
 3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului festivalului. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.
 4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost urmare a unei organizări defectuoase sau cu neglijența acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.
 5. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara Locației.
 6. Participanții vor fi ținuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.
 7. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.